Khách sạn


TÌM KHÁCH SẠN
Bong Sen Hotel Saigon
Bong Sen Hotel Saigon
 • Đảm bảo hoàn tiền
 • Đảm bảo giá tốt nhất!
Giá từ: 1,130,000 đ
M Hotel Saigon
M Hotel Saigon
 • Đảm bảo hoàn tiền
 • Đảm bảo giá tốt nhất!
Giá từ: 2,630,000 đ
Rex Hotel Saigon
Rex Hotel Saigon
 • Đảm bảo hoàn tiền
 • Đảm bảo giá tốt nhất!
Giá từ: 3,000,000 đ
Norfolk Hotel Saigon
Norfolk Hotel Saigon
 • Đảm bảo hoàn tiền
 • Đảm bảo giá tốt nhất!
Giá từ: 2,500,000 đ
Palace Hotel Saigon
Palace Hotel Saigon
 • Đảm bảo hoàn tiền
 • Đảm bảo giá tốt nhất!
Giá từ: 1,650,000 đ
Victory Hotel Saigon
Victory Hotel Saigon
 • Đảm bảo hoàn tiền
 • Đảm bảo giá tốt nhất!
Giá từ: 1,100,000 đ
Liberty Central Saigon Centre
Liberty Central Saigon Centre
 • Đảm bảo hoàn tiền
 • Đảm bảo giá tốt nhất!
Giá từ: 3,960,000 đ
Scroll to Top